ژورنال

هویت سازمانی – مهندس نیما قبایی

در دنیای کسب و کار امروزی هویت (به طور عام) که به عنوان ابزاری استراتژیک به کار برده می شود، به معنای دست یابی به فواید رقابتی است. فقدان تعریفی واضح و روشن از مقوله هویت، موجب گردیده که تحقیق پیرامون مدیریتِ هویت سازمانی، به کاری دشوار بدل گردد. این موضوع زمانی بیشتر خود نمایی می کند که مشاهده می گردد بسیاری از مدیران درک عمیقی در رابطه با چگونگی مدیریت، کنترل و حتی تعریف روشنی از مفهوم هویت سازمان خود، ندارند.

black-and-blue-stationery-f
با مروری بر ادبیات برندسازی طی ۲۰ سال گذشته مشخص می گردد که هم پژوهشگران حوزه برندسازی و هم مجریان این حوزه اهمیت فزاینده ای را برای مقوله هویت سازمانی قرار داده اند و در این خصوص تعاریف گوناگونی را ارائه داشته اند.
لازم به ذکر است که می بایست میان هویت برند و هویت سازمانی تمیز قایل شد و تاکید می گردد که در ادبیات پیش رو هویت سازمانی به منزله پنجره ای است که هویت برند را به معرض دید مخاطبین می گذارد و هویت برند را به صورت المان هایی قابل درک و فهم در ذهن مخاطب ترجمه می سازد.
از دیدگاه کلان، هویت سازمانی می تواند به عنوان ظهوری استراتژیک از ماموریت و دیدگاه کلان سازمانی تفسیر شود، که توسط استراتژی هایی که یک سازمان در ارائه خدمات و محصولاتش بکار می گیرد پی ریزی گردد. استراتژی که با تمرکز بر ارزش های فرهنگی و اخلاقی، همچنین تاریخچه و فلسفه برند طراحی شده و در قالب خدمت و یا کالا به مشتریان منتقل گشته و موجب بوجود آمدن تصویری از برند در نزد مخاطبان و ذینفعان می گردد.
به منظور ارائه تعریفی دقیق تر از هویت سازمانی می بایست موارد زیر را در نظر داشت:

letterhead-template-f
نخست اینکه هویت سازمانی حوزه ای چند شاخه ای است، یعنی تنها به یک موضوع و یا یک دپارتمان متصل و وابسته نمی گردد. بعبارتی دیگر هویت سازمانی، تنها در حوزه بصری و مختص دپارتمان طراحی و تبلیغات نمی باشد.
دوم اینکه هویت سازمانی برند، اصطلاحی رایج برای شناخت چیستی ماهیت برند سازمان و نیز بسیاری از ویژگی های آن همانند تاریخ، فلسفه، فرهنگ، ارتباطات و صنعتی که سازمان در آن مشغول به فعالیت است می باشد و تمامی المان های مرتبط با برند را با یکدیگر ترکیب می کند.
سوم ، شخصیت سازمانی برند، یک سازماندهی تفکیک ناپذیر است. بدین معنا که کلیه المان ها و فاکتورهای آن در هم تنیده و به هم وابسته می باشند.
چهارم، ترکیبی ویژه و ثابت در خصوص هویت سازمانی وجود ندارد. یعنی نمی توان آیتم هایی را بطور واضح و مشخص تعیین کرد و یقین داشت که همواره هویت سازمانی تنها بر اساس این آیتم ها مشخص می گردند. بلکه برای مشخص سازی المان های هویت سازمانی، در هر برند می بایست مطالعاتی چند رشته ای در خصوص آن برند داشت و برند را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.

blue-stationery-template-f
حال با این مقدمه شاید بتوان گفت که هویت سازمانی برند ترکیب پیچیده ای از موارد زیر خواهد بود:
– ارتباطات درون/ برون سازمانی برند
– ساختار و معماری برند
– فرهنگ شهروندی برند
– خصوصیات اخلاقی و رفتار برند
– گویش و گفتمان برند
– المان های بصری برند

 

 

ارتباطات درون/ برون سازمانی برند اصطلاحی است که تمام راه های ارتباطی که برند با ذی نفعان مختلف برقرار می کند ( کارکنان، سهامداران و سرمایه گذاران و مشتریان) را دربر می گیرد. بنابراین تمام پیام های منتشر شده از یک برند، تمام محصولات آن و کلیه فعالیت هایی که درگیر آن است؛ در شکل دهی مفهوم و درک مخاطب از برند نقشی تاثیر گذار خواهد داشت.
ارتباطات درون/ برون سازمانی برند، به طور طبیعی می تواند ارتباطاتی کنترل شده و یا کنترل نشده باشد. ارتباطات عمدی برانگیخته شده توسط مدیران با هدف افزایش ارتباط با مخاطبین، در دسته ی ارتباطات سازمانی کنترل شده قرار می گیرد، برخلاف آن؛ ارتباطات کنترل نشده زمانی رخ می دهد که سازمان ها تحت نفوذ مفاهیم مخاطبین غیر عمدی قرار گیرند و دسته ای از افراد که سازمان در دسته بندی مشتریان مطلوب خود قرار نداده است، به سوی برند متمایل گردند. بعبارتی دیگر برند از خارج از سازمان توسط عموم جامعه دیده می شود، نه تنها مشتریان هدف خود و اغلب سازمان ها برای این گروه از افراد هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای ندارند.

blue-corporate-identity-f
ارتباطات درون/ برون سازمانی کنترل شده برند، میان سه گونه ی اصلی از ارتباطات سازمانی یعنی ارتباطات در سطح مدیریت، خرید و فروش و روابط عمومی (ارتباطات) می تواند ایجاد شود. در این صورت ترکیب منحصر به فردی از این زیر بخش ها در مفهوم ارتباطات درون/ برون سازمانی برند جمع خواهد شد.
ارتباطات مدیریتی شامل تلاش هایی می شود که ظاهر و باطن یک برند را به منظور ایجاد تصویری مطلوب و نهایتاً اعتباری خوب و قابل قبول در میان ذی نفعان داخلی و خارجی، به هم مرتبط می سازد.
ارتباطات برند در سطح خرید و فروش در حالت کلی با ۴ps (محصول، قیمت، مکان و ابزارهای ترویج) مرتبط می شود و هدف آن حمایت از فروش محصولات و یا خدمات سازمان می باشد؛که شامل تبلیغات، فعالیت های ارتباط جمعی و بازاریابی مستقیم می شود.
ارتباطات در سطح روابط عمومی نیز می تواند در قالب مفاهیمی که بواسطه آن پیام ( تصویر برند و هویت سازمان) بصورت غیر ملموس و غیر مستقیم به مخاطب منتقل می گردد تعریف گردد.

 

 

همانگونه که در بالا عنوان گردید هویت سازمانی جزء لاینفک پروسه برندسازی به شمار می رود و اولین وادی که در آن برندها خود را به عرضه نمایش و ظهور در میان دیدگان و ذهن مخاطب می گذارند، هویت سازمانی است. در مطالب عنوان شده سعی گردید زیر بخش ارتباطات درون/ برون سازمانی برند که قسمتی از هویت سازمانی را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه مطلب که در شماره آتی مجله آکادمی برند نشر خواهد گردید به بررسی سایر عوامل مرتبط با هویت سازمانی پرداخته خواهد شد.

 

گردآوری: مهندس نیما قبایی – مدیر اجرایی آکادمی برند ایران

 

 

– Balmer, J.M.T. and Greyser, S.A. (Eds) (2003), Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation and Corporate Branding, Routledge, London.
– Bick, G., Jacobson, M.C. and Abratt, R. (2003), “The corporate identity management process revisited”, Journal of Marketing Management, Vol. 19, pp. 835-55.
– Cornelissen, J. and Elving, W.J.L. (2003), “Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 8 No. 2, pp. 114-20.
– Balmer, J.M.T. and Greyser, S.A. (2002), “Managing the multiple identities of the corporation”, California Management Review, Vol. 44 No. 3, pp. 72-86.
– Einwiller, S. and Will, M. (2002), “Towards an integrated approach to corporate branding: findings from an empirical study”, Corporate Communications: An International Journal, Vol. 7 No. 2, pp. 100-9.
– Foo, C.T. and Lowe, A. (1999), “Modelling for corporate identity studies: case of identity as communications strategy”, Corporate Communications, Vol. 4 No. 2, pp. 89-91.
– Moingeon, B. (1999), “From corporate culture to corporate identity”, Corporate Reputation Review, Vol. 2 No. 4, pp. 352-60.
– Olins, W. (1989), Corporate Identity, Thames and Hudson, London
– Olins, W. (1990a), “The corporate search for identity”, Harvard Business Review, Vol. 68 No. 5, pp. 153-65.

ulp_version:
5.32
ulp_onload_mode:
default
ulp_onload_period:
5
ulp_onload_delay:
0
ulp_onload_close_delay:
0
ulp_onload_popup:
default
ulp_onload_popup_mobile:
default
ulp_onexit_mode:
default
ulp_onexit_period:
5
ulp_onexit_popup:
default
ulp_onexit_popup_mobile:
default
ulp_onscroll_popup:
default
ulp_onscroll_popup_mobile:
default
ulp_onscroll_mode:
default
ulp_onscroll_period:
5
ulp_onscroll_offset:
600
ulp_onidle_mode:
default
ulp_onidle_delay:
30
ulp_onidle_period:
5
ulp_onidle_popup:
default
ulp_onidle_popup_mobile:
default
slide_template:
default
restrict_roles:
intense_post_subtitle:
intense_post_single_template:
intense_featured_gallery:
intense_featured_image_type:
standard
intense_image_shadow:
intense_hover_effect_type:
intense_hover_effect:
0
intense_featured_audio_url:
intense_featured_video_type:
intense_featured_color:
blr_date:
2019-01-23

پاسخی بگذارید

دوست گرامی، شما می توانید در صورت تمایل مقالات خود را از طریق فرم مربوط، به آکادمی برند ایران ارسال نمایید تا پس از بررسی توسط تیم آکادمی برند، در سایت یا نشریه آکادمی یا هر دو منتشر شود.

 

<hr />

خانواده آکادمی برند ایران

آکادمی برند ایران مرکز آموزش برندینگ و تخصص در زمینه های تجاری بالاخره به یکی از اهدافم با شکرگزاری رسیدم و تونستم از کلام شیوا و عالی دکتر شهریار شفیعی هم مستفیض بشم. اینجا برای تمام اونهاییه که می خواهند در آرزو و هدفی که مربوط به برندسازی میشه پیروز و موفق باشند و آن را بسازند .

عاطفه اله بخشی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

آموختن، یعنی شروع یک روند برای “بالا بردن سطح استاندارد زندگیمون” که سرآغازش دست خود ما هست، ولی ادامه دادن این مسیر، به اون حسی بر می گرده که در کنار آموخته ها، کم کم معنای زندگی ما رو تغییر می ده و درک بهتری برای انتخاب هامون داشته باشیم، و برای تصمیم گیری هامون فقط خود را نبینیم، تا اثر “معنادار عمیق تری” از حس خودمون باقی بگذاریم… و من خوشحالم که با قرار گرفتن در مسیر گروه آکادمی برند و در کنار جناب آقای دکتر شفیعی راه خود را بیشتر از قبل پیدا کردم

لیدا حداد
شرکت کننده در دوره اول Brand MBA

دوره یک ساله BRAND MBA در آکادمی برند ایران به پایان رسید، اما این پایان ، آغازی است برای گروه ما که در یک سال گذشته لذت کار گروهی را آموختیم، اصل تمرکز بر پرورش در آکادمی برند یکی از بزرگترین تمایزات آکادمی با سایر مراکز آموزشی است، در پایان تشکر می کنم از دکتر شفیعی عزیز و دیگر اساتید گرامی آکادمی برند ایران که به ما آموختند که چگونه کار گروهی را به نحو احسن انجام دهیم و با تفکر استراتژیک به حل مسائل و مشکلات بپردازیم.

امیرحسین کریمی
شرکت کننده در دوره هفتم Brand MBA

يكي از مهمترين اتفاق هاي زندگيم اشنايي من با اكادمي برند ايران بود كه مسير جديدي رو براي زندگي كاري من نشون داد و تونستم به اميد خدا بعد از ٢ سال فارغ التحصيل بشم👨‍🎓👨‍🎓 واقعا خوشحالم كه در كنار دكتر شفيعي عزيز بنيانگذار اكادمي برند ايران شاگردي كردم و درسهايي زيادي ازشون ياد گرفتم🙏🏻🙏🏻 مهندس شكوري عزيز از استاداي عزيز اكادمي برند كه همواره در كنارم بودن و هميشه تونستم از تجربيات ايشون هم در زندگي كاري و هم زندگي شخصي استفاده كنم تشكر ميكنم و اميدوارم قسمت كوچكي از كمك ها و راهنمايي هاي ايشون رو جبران كنم 🌹🙏🏻🙏🏻 تشكر ويژه هم از مهندس قبايي عزيز مديريت اكادمي برند ايران كه هميشه زحمات ما در اكادمي برند بر گردن ايشون بوده و ممنونم ازشون براي برپايي همچين مراسم باشكوه 🌷🌷🙏🏻 و همچنين تشكر از تمام استاداي اكادمي كه در اين راه همراه ما بودن و از وجودشان استفاده كرديم

رضا گودرزی
شرکت کننده در دوره دوم HoReCa

دوره های آکادمی برند ایران و خصوصا کارگاه های جناب دکتر شفیعی گرامی را به علاقمندان به خود شناسی و کسب و کار شدیدا توصیه می کنم

علی باقری
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

دیروز پنجشنبه پانزدهم شهریور افتخار داشتم تا در مراسم دانش آموختگی مدیریت برند آکادمی برند ایران در کنار دوستان عزیزم و سرور گرامی جناب آقای دکتر شهریار شفیعی شرکت کنم. تجربه کم نظیر و زیبایی بود به ویژه برای من که فضای متفاوتی را با آنچه معمولا تجربه می کنم هدیه کرد و دریچه جدیدی را به مقوله برند باز کرد. در اثنای جلسه جمله جالبی را در خصوص برند آقای دکتر شاهین فاطمی مالک برند درسا مطرح کردند که نقل قول آن خالی از لطف نیست: “برند آیین زندگی است، یک منش زندگی و استایل زندگی است که ما با آن زندگی می کنیم”

مهدی مظفر
شرکت کننده در دوره پنجم Brand MBA

برند و برندسازی یعنی دکتر شفیعی و بس

سبحان میبدی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

صمیمانه و با تمام قلبم سپاسگزار پروردگار برای سعادت حضور در جمع دوستان مهربان در آکادمی برند ایران هستم

من شاد ترین روزهام رو اینجا سپری کردم هم پر از اگاهی و هم پر از شادی مرسی از همگی.

نسرین محمودی نژاد
شرکت کننده در دوره هفتم Brand MBA

داشتن یه تجربه عالی کنار دوستانی که هر کدوم تو زمینه کاری خودشون بهترینن…
پیدا کردن دوستای فوق العاده خوبی که کنارشون خیلی چیزای جدید یاد گرفتم … مرسی از لحظه های قشنگ تو اکادمی با دوستان. خوب
مررسی از همتون …
مرسی از دوستان خوب آکادمی برند ایران
و مرسی از اساتید فوق العاده که هر لحظه ی این دوره ی عالی برام پر از یادگیری و تجربه بود

آیدا مستعلی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

در طی این سالهایی که به شدت و بسیار فشرده مشغول به یادگیری در دوره های مختلف بوده ام، هزینه های بسیار زیاد و قابل توجهی برای آموزش در حوزه های گوناگون پرداخت کرده ام، در کشورهای مختلف دوره های عجیب و غریب را گذرانده و شاگرد اساتید شهیر بین المللی بوده ام. ولی این را قاطعانه میگویم، در برابر این دوسال که در آکادمی برند ایران حضور دارم و افتخار شاگردی استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر شهریار شفیعی را داشته ام، تمامی آن دوره های ارزشمند فقط و فقط گذران وقت و تفریح و دورهمی هایی بیش نبوده اند. ما در مکتب ایشان درس عشق به ایران زمین، درس انسان بودن و انسانیت آموختیم، آموختیم چطور دنیا و مسائلش را از پنجره های متفاوت و جور دیگر با نگرشی انسانی ببینیم، یاد گرفتیم… و صدها نکته ارزشمند دیگر که هر یک ما را در مسیرمان به سمت هدف بزرگمان پایدارتر و راسختر نمود

امیر قراباغی
شرکت کننده در دوره دهم Brand MBA

یک مربی کسی است که پتانسیل هایی را در شما میبیند که خود از آن نا آگاهید و شما را در راستای بروز و ظهور آن توانایی های درونی هدایت میکند. و به یک‌تعبیر ساده، یک جهان موازی چیزی نیست جز تصمیم به انتخاب یکی از گزینه هایی که در هر لحظه از زمان پیش روی ماست. انتخاب هایی گاه به نظر خیلی ساده که سرنوشت ما را برای ابد تغییر خواهد داد. حضور در آکادمی برند یکی از آن انتخاب های من بود. انتخابی که مرا به جهانی پر معنا، نغز و پرمغز منتقل نمود. از این بابت خودم را برای همیشه مدیون بنیان گذار، اساتید و همه دست اندرکاران این مجموعه محبوب میدانم.

رضا شکوری بختیار
شرکت کننده در دوره سوم Brand MBA

این دوره بی شک یکی از بهترین دوره هایی بود که در طول این سال ها گذروندم. واقعا دم همه اساتید و بر و بچه های آکادمی برند گررم که این روزها و لحظه های فوق العاده رو رقم زدند

علیرضا امیری فلاح
شرکت کننده در دوره هفتم Brand MBA

تفاوت دنیای امروز با دهه های پیش تخصصی شدن هر بخش کارها و از طرفی انتخاب شدن و ماندن در بازار وابستگی شدید به این تخصصی شدن را دارد . مبحثی که امروزه بسیار پر اهمیت و دیده می شود برند و برند شخصی است ، نادیده گرفتن آن یعنی با چشم بسته در اتوبان راه رفتن است ! . آکادمی برند ایران دوره های کاربردی میان مدت و بلندمدت عالی به عنوان یک مرجع بنیانگذار برند سازی در ایران برگزار می نماید . بزرگترین مزیت مشارکت در دوره های مذکور جایگاه یابی موقعیت و برند خود و یا به عبارت دیگر اطلاع از وضعیت پرسنال برندینگ خود بوده و تغییر ذهنی معانی و تعاریف و تعابیری که از برند و برند سازی تا کنون داشته و تصمیم و گام بزرگ در احیای آن. از این رو آکادمی برند ایران مرکز و مرجع ظرفیت دهی عالی برای اعتبار دهی برند های ایرانی می باشد .

حسین زینی وند
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

از پدر گر قالب تن یافتیم  از معـلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو  چون خدا مشکل توان تعریف تو
خداوند را سپاسدارم که من رو رهرو و شاگرد جناب آقای دکتر شهریار شفیعی قرارداد و چه خرسند هستم که نشان شیر شجاعت را از ایشان دریافت کردم و سپاس فراوان دارم از آکادمی برند ایران به ویژه سرکار خانم مهندس قبایی بابت مراسم فارق التحصیلی که همواره سعی بر انجام بهترین داشته اند و در این راه بسیار موفق بودند و چه زیبا بود قسم نامه‌ای که به نگارش جناب دکتر شفیعی بود و خواندیم باشد که شیر ایران زمین از ما فرزندانش خرسند باشد.

شروین رازی
شرکت کننده در دوره اول HoReCa

زندگی یعنی تکاپو

زندگی یعنی هیاهو

زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو

زندگی یعنی غم نو، حسرت نو، پیشه ی نو

زندگی بایست سرشار از تکان و تازگی باشد

زندگی بایست در پیچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ بپذیرد

زندگی بایست یکدم یک نفس حتی

زجنبش وانماند

آنچه که برام از همه بارز تر بود اصالت و ریشه بود دو اصل مهمی که در سیستم آموزشی کشورمون تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده…
سپاسگزارم ار جناب آقای دکتر شهریار شفیعی که مقام استادی برازنده شون هست و حاصل 18 سال تلاش و تمرکز رو به ما شاگردانشون یاد دادن که البته مهمترین درسی که ازشون گرفتم اصیل بودن بود و بس.
سپاسگزارم از تیم حرفه ای که تشکیل دادن و حاصلش یه عالمه حس خوب رو به مخاطبانشون انتقال دادن.

ندا رئوفی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

حضور بنده در آکادمی برند ایران همواره برایم فراتر از حضور در یک مکتب درس و یادگیری بوده و صمیمیت ، دوستی و روابط ارزشمند انسانی برایم چنان پررنگ بوده که همه اساتید و اعضاء آن را خانواده خود می دانم و این مسافت را با شوق و عشق طی می کنم. آنچه بیش از هر چیز مجذوبم می نماید اینست که تمامی مفاهیم و مباحثی که در حوزه برندینگ به صورت تئوری و عملی در این مجموعه آموزش داده می شود، همگی به نوعی در عملکرد مجموعه و گوشه گوشه آن دیده می شود و به نحو موثری الگوسازی شده است ، خاطره سازی و تجربه مطلوب بسیارعالی در آکادمی برند ایران ایجاد می شود که ریشه در نگرش و اندیشه های بنیانگذار آن دکتر شهریار شفیعی و مدیریت لایق آن سرکار خانم مهندس قبایی دارد

کیانوش سیاح
شرکت کننده در دوره نهم Brand MBA

این فرصت رو مغتنم می‌شمرم و از زحمات بی دریغ استاد ارجمندم دکتر شهریار شفیعی در تمام این سالها و در دوره MBA آکادمی برند ایران بینهایت سپاسگزاری میکنم. همینطور از محبت و توجه ویژه مدیریت آکادمی سرکار خانم مهندس قبایی نازنین بسیار تا بسیار ممنونم. از زحمات بی دریغ هم‌گروهی‌های نیک و خوبم در گروه ترسه هم بینهایت سپاسگزارم. و در نهایت ممنون از خانم مهندس قبایی و آقای دکتر شفیعی برای قرار دادن لوگوی دلانژ در میان لوگو برندهایی که از دل آکادمی برند ایران متولد شدند.

حمیدرضا زارعی
شرکت کننده در دوره پنجم Brand MBA

با کسانی دوست شو و معاشرت کن که مجبورت میکنن خودت رو بالا بکشی

مثل آکادمی برند

سپهر روستایی
شرکت کننده در دوره دوازدهم Brand MBA
بستن
*
*
پاسخ دهید: 5 + 4
به سیستم آموزش مجازی آکادمی برند خوش آمدید
دانش پذیر گرامی، به منظور آشنایی با نحوه استفاده از سیستم آموزش مجازی آکادمی برند، شما می توانید این دوره را به صورت کاملا رایگان و به شکل زیر اخذ کنید.
  • ابتدا از طریق قسمت عضویت/ورود در منوی بالا ثبت نام نمایید
  • از طریق همان قسمت وارد سایت شوید
  • تا اینجا شما 10 برندیورو هدیه دریافت کرده اید
  • از برندیورو های خود می توانید برای خرید دوره استفاده کنید
  • روی دکمه خرید این دوره کلیک نمایید
  • در صفحه تسویه حساب پرداخت از طریق برند یورو را انتخاب نمایید
  • شما با موفقیت این دوره را اخذ کرده اید
  ما این دوره را برای آشنایی شما با سیستم به صورت کاملا رایگان قرار داده ایم.
دوره مجازی اصول و مبانی موفقیت
Success Principles
اولین دوره آموزش مجازی آکادمی برند ایران هم اکنون روی سایت قرار دارد. شما می توانید آن را به صورت رایگان اخذ نمایید و بگذرانید.
جزو اولین نفراتی باشید که این دوره را می گذرانند.
اخذ این دوره کاملا رایگان است.
دوره اصول و مبانی موفقیت