ژورنال

درآمدی بر مبانی برندسازی – دکتر شهریار شفیعی

درآمدی بر مبانی برندسازی
بررسی ارتباط ارگانیک ارکان برند از تعاریف تا عمل
دکتر شهریار شفیعی

20140830_wbd001_0

 

 

جستارگشایی

افلاطون واقعیت‌های این جهان را سایه‌ای از هستی‌های آرمانی و مثالی می‌دانست. برکلی اصولا به هیچ واقعیت عینی خارج از ذهن آدمی قایل نبود و کل حوزه شناخت انسان را به جهان ذهنی بشری تقلیل می‌داد. کانت ادراک انسان را به نوعی ماحصل و برآیند برهم‌کنش متقابل ذهن انسان و جهان خارجی تعریف می‌کرد. این‌که در واقع شناخت و معرفت در انسان چگونه شکل می‌گیرد از دیرباز محل بحث و فحص فلاسفه و در قرون متأخر یکی از موضوع‌های اصلی دانشمندان حوزه‌های روان‌شناختی و علوم شناختی بوده است.
این بحث هر چند هرگز فیصله نیافته و این مقال هم مجال طرح این ماجرای تاریخی نیست، دست کم این حد برای ما مسلم است که کل شناخت، شناختی عینی نیست و یا دست کم کل شناخت ما بر عینیات استوار نشده است.
بنابراین، این اصل که واقعیت عینی محل تردید است و مردم بر اساس ادراک و تصویر ذهنی رفتار می‌کنند، مبین یکی از مهمترین اصول فرایند ادراکی در انسان می‌باشد. توجه به این موضوع در حوزه مباحث مدیریتی بسیار کلیدی است بویژه در روابط انسانی درون‌سازمانی، روابط برون‌سازمانی و در صدر همه فعالیت‌های بازاریابی. در واقع در سال‌های اخیر، تصاویر ذهنی مشتریان در تمام سطوح بازاریابی از اهمیت رو به افزایشی برخوردار شده‌‌است.
حتی در پایین‌ترین سطح ارزیابی مشتریان، یعنی در سطح محصول هم، توجه مشتریان از جنبه‌های فیزیکی و فوائد عملکردی محصول به سمت تداعی نمادین و معنایی محصولات متمایل شده‌است

 

دلایل گوناگونی برای این افزایش توجه به تصویر ذهنی در بازاریابی می‌توان بیان کرد. این دلایل عبارتند از:
• آگاهی رو به رشد بازاریابی از جنبه‌های رفتاری تصمیم‌گیری مشتری
• تمایل فراوان جامعه به ابعاد نمادین محصول نسبت به ابعاد کاربردی آن
• تنوع روز‌افزون محصولات مشابه همراه با روند رو به رشد پیچیدگی در محصولات
• این واقعیت که ابداعات تکنولوژیک و استعداد رو به افزایش در تقلید از محصولات، دیگر امکان ایجاد مزایای رقابتی پایدار را همچون گذشته فراهم نمی‌کند
هدف این مقاله بررسی نقش تبلیغات در تقویت تصویر ذهنی یک برند است. این امر با بررسی سطوح مختلف تصویرسازی بازاریابی آغاز می‌شود و بر عناصر تحت مدیریت و کنترل شرکت در فرایند ایجاد تصویر ذهنی از خود متمرکز می‌شود. در این مقاله مفهوم برندسازی به معنی کلان رابطه‌ای که برند با مشتری شکل می‌دهد، بازنگری شده‌است.
مفهوم برندسازی
تعاریف متنوعی از برند در ادبیات وجود دارد. کاتلر (Kotler, 1988) کلمه برند را “یک نام، واژه، نشان، نماد و یا طرح و یا ترکیبی از آنها که برای معرفی کالاهای یک فروشنده و یا گروهی از فروشندگان بکار می‌رود و کالای آنها را از کالای رقبا متمایز می‌سازد” تعریف می‌کند. انجمن بازاریابی آمریکا نیز در بیانیه سال ۲۰۰۳ خود، واژه برند را “یک نام، واژه، سمبل، طراحی و یا هر چیزی که منجر به شناخت و تمایز یک فروشنده، محصول و یا خدمات از رقیب دیگر برای مشتریان می‌گردد” تعریف نموده‌است. تعاریف مشابه دیگری نیز وجود دارند که هیچ یک نتوانستند به جوهره اصلی مفهوم برندسازی دست یابند. بر اساس گوناگونی بیش از حد تعاریف، در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۳ سطح از تعاریف در حوزه‌های مختلف برای برند مشخص شد که عبارت بودند از:
• سطح نخست: تعریف در حوزه نمادها و نشان‌های قابل رویت، برند را به عنوان یک نشان تجاری معرفی می‌کند که یک شرکت آن را خلق و از طریق قانون برای خود محفوظ می‌سازد تا با کمک آن تمایز ظاهری با رقبای خود ایجاد کند. این نشان بواسطه محصولات خوب و خدمات مناسب می‌تواند به یک برند تبدیل شود.
• سطح دوم: تعریف در حوزه نمادهای ظاهری و ارزش‌های ذهنی که در آن برند علاوه بر نشان‌های قابل رویت، ارزش‌های ذهنی خاصی را از طریق نمادهای قابل رویت نظیر تبلیغات، بسته‌بندی، نوع تایپ، رنگ هویتی و … برای خریدار خود ایجاد می‌نماید، جایگاه مصرف‌کننده در ذهن دیگران و هویت فردی از جمله مواردی هستند که بویژه در برندسازی شرکت‌های خدماتی مورد توجه قرار می‌گیرند.
• سطح سوم: تعریف در حوزه یک سازمان یا ارگان دارای هویت که در آن برند کل فرایندها، رفتارها، محصولات، استراتژی‌ها و روابط انسانی یک سازمان را در بر می‌گیرد.
ناکس پارادایم‌‌های ایجادشده در مفاهیم برند را بر اساس درون، برون و کل سازمان و توالی زمانی آنها جمع‌آوری و بخش‌بندی کرده است. وی نظرات افراد مختلف را درباره مفاهیمی نظیر تصویر برند ، جایگاه برند و هویت برند ارائه کرده‌است. بر این اساس، از نظر بالمر (Balmer, 1998) تصویر برند تلاشی آگاهانه برای ساخت و القاء یک تصویر در ذهن مخاطب است. رایس و تروت (Ries and Trout, 1982) جایگاه برند را تلاشی آگاهانه برای گزینش جایگاهی خاص برای یک برند نسبت به رقبا در ذهن مخاطب می‌دانند و کاپفرر (Kapferer, 1997) هویت برند را تلاشی آگاهانه برای نمود دادن جایگاه خاص ایجادشده از کل سازمان در ذهن مخاطب تعریف می‌کند. آنچنان که مشخص است تعاریف حوزه برند هنوز در مرحله شکل‌گیری هستند و جامعیت و مانع بودن به حد کفایت در آن دیده نمی‌شود.
به هر صورت در حالی که تفاهم کلی در حوزه این تعاریف در ادبیات برندسازی شکل نگرفته‌است اما در عمل، برندسازی در هر سه سطح بیان‌شده در شرکت‌ها در جریان است. به عبارت دیگر از آنجا که شرکت‌ها نمی توانند منتظر محققان حوزه برند بمانند تا با هم به توافق و اجماع لازم برسند، ما هم بهتر می‌دانیم که در حال حاضر به این تعریف حداقلی از قول برادبنت و کوپر (Broadbent and Cooper, 1987, P. 3) بسنده‌ کنیم: “برای دستیابی به موفقیت در ایجاد تصویر ذهنی یک برند، تصاویر و نشانه‌ها باید با نیازها، ارزش‌ها و سبک زندگی مشتریان مرتبط باشد و در واقع آنها را به بهترین وجه برآورده کند، بطوری‌که معانی تداعی‌شده، ارزش افزوده و تمایز برند را از سایر برندها نشان دهد”.
برای درک هر چه بهتر ارتباط بین مفاهیم تعریف شده در این قسمت اجزاء اولیه برند و تعامل میان آنها در شکل زیر نشان داده‌شده‌اند.

daramadi-bar-mabani-brandsazi

سیر تاریخی تحولات مفاهیم حوزه برند – از ارزش‌های عملکردی تا نمادین

با توجه به مفاهیم ارائه‌شده، کاملاً آشکار است که محصولات برای مشتری معنایی بیش از “تنها یک وسیله سودمند” دارند. آغاز این مفهوم‌سازی را شاید بتوان به بیش از یک قرن پیش به استفاده نمادین از محصول در نظریه “سطح لذت ” از طرف وبلن (Veblen, 1899) نسبت داد. همچنین ناث (Noth, 1988) به استعاره “زبان کالا” به نقل از کارل مارکس اشاره دارد و در ادبیات متأخر با کار بسیار محوری بارتز (Barthes, 1964) که مبحث “آستانه آگاهی در شناخت نماد‌ها” را با توجه به تأثیر نمادها بیش از “ابعاد عملکردی و سودمندی” اشیاء مطرح کرد، روبرو می‌شویم. به این ترتیب و با توجه به استفاده نمادین از برند، نماد‌شناسی به‌ عنوان علم مطالعه نشانه‌ها در جامعه و برای درک رفتار مشتری مورد توجه قرار گرفته‌است.
پیش از وی لوی (Levy, 1959, P. 118) با ارائه این نظریه که “مردم کالاها را نه تنها برای آنچه کالا انجام می‌دهد، بلکه به خاطر مفهوم آن می‌خرند”، به جوهره اصلی نمادگرایی اشاره کرده‌است. بر اساس اصول علم نمادشناسی “نحوه انتخاب برندها مبین بخشی از وجود ما نظیر نحوه صحبت کردن، کلمات مورد استفاده، نوع گویش، نحوه پوشش، زبان ایماء و اشاره مورد استفاده ما هستند. برندها بخشی از ما و ما نیز بخشی از برندهای منتخب خود هستیم”.
در حال حاضر مفهوم برند به عنوان یک اشارتگر اجتماعی کاملاً پذیرفته شده‌است. بدیهی است که تناسب موجود میان برند و خودانگاره مشتریان (تصویر ذهنی مصرف‌کننده از خود) نقش محوری در رفتار مشتریان در هنگام خرید ایفا می‌کند (Belk, 1983; Sirgy, 1982). با این وجود به آگاهی بیشتری درباره ویژگی‌های روانی و اجتماعی محصولات نیاز است (Gardner and Levey, 1955, P. 34). ادبیات معاصر برندسازی نیز بر همین روال علاوه بر تأمین منافع کاربردی مصرف کننده بوسیله محصول اصلی بر تأمین نمادگرایی مورد نیاز وی بوسیله “برند” تأکید دارد. به این ترتیب، دو نوع ارزش یعنی ارزش‌های درونی مبتنی بر کیفیت درک‌شده از محصول و ارزش‌های بیرونی متمرکز بر محتوای نمادین برند به مصرف‌کننده ارائه می‌شود. ارزش‌های درونی از باورهای مصرف‌کننده درباره ظرفیت محصول برای ارضاء نیازهای مشتری و خصوصیات عملکردی محصول حاصل می‌شود، در حالیکه ارزش‌های بیرونی اغلب از تصویر خلق‌شده برای برند، با استفاده از تبلیغات، ایجاد می‌شود. هنگامی که تعداد محصول یا برندهای مشابه نظیر برندهای صنعت نوشابه‌سازی و … زیاد باشند، تقویت ارزش‌های نمادین به ایجاد تمایز برای برندسازی محصول کمک می‌کند. یعنی هنگامی که عرصه رقابت در حوزه ارزش‌های درونی بسیار تنگ باشد (مانند نوشابه غیرالکلی) تکیه بر ارزش‌های بیرونی راه‌حل اصلی و روش برون‌رفت از بن‌بست حاصله خواهد بود.
اولین نمونه از توجه به ابعاد مختلف برندسازی در بازاریابی برای مدل بیتل شرکت فولکس واگن ارائه شد. در ابتدا یعنی سال ۱۹۳۸، این مدل جهت تأمین نیازهای بازار بزرگ آلمان ساخته‌شد و به آن عنوان “خودروی مردمی ” اطلاق شد و در سال ۱۹۶۰ به تدریج نشان‌دهنده نوع خاصی از افراد و زندگی آنها بود. “صاحب یک مدل بیتل کسی بود که به مقام و مادیات اهمیت نمی‌داد. برعکس، تمایل داشت تا با استفاده از یک ماشین زشت و متضاد با مدل‌های متعارف عقیده خود را اعلام کند و به این ترتیب استقلال خود را از طریق تمایل به حرکت در خلاف جهت جامعه، بی‌توجهی به سنت‌ها، ارائه نشانه‌های جوانی یا روحیه جوان خود، استفاده از طنز و تعلق به یک تفکر کاربردی و منطقی نشان دهد” (Aaker, 1992, P. 183). به این ترتیب تناسب میان شخصیت محصول فولکس‌واگن با شخصیت مشتری و طرز زندگی وی و “به سخره گرفتن ارزش‌های جامعه سرمایه‌داری” توسط برندسازی ممکن و میسر گشت.

 

 

منابع
۱٫ Aaker, D.A. (1992), Managing Brand Equity:Capitalising on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York, NY.
۲٫ Broadbent, K. and Cooper, P. (1987), “Research is good for you”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 5 No. 1, pp. 3-9.
۳٫ Egan, C., Shiplley, D. and Howard, P. (1992), “The importance of brand names in industrial markets”, in Baker, M.J. (Ed.), Perspectives on Marketing Management, Vol. 2, John Wiley & Sons, New York, NY, pp. 307-24.
۴٫ Fahey, A. and Lafayette, J. (1991), “Coke goes Hollywood”, Advertising Age, September 9, pp. 1, 44.
۵٫ Gardner, B.B. and Levey, S.J. (1955), “The product and the brand”, Harvard Business Review, Vol. 33, March/April, pp. 33-9.
۶٫ Gunther, E.E. (1959), “Evaluating corporate image measurement”, Proceedings of the ARF (Advertising Reaserch Foundation) Conference, Advertising Research Foundation, New York, NY, pp. 61-6.
۷٫ Joyce, T. (1967), “What do we know about how advertising works?”, ESOMAR Seminar, Noordurijk aan Zee, Holland.
۸٫ Kim, P. (1990), “A perspective on brands”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 7 No. 3, pp. 63-7.
۹٫ Kotler, P. (1988), Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
۱۰٫ Lannon, J. and Cooper, P. (1983), “Humanistic advertising – a holistic cultural perspective, International Journal of Advertising, Vol. 2, pp. 195-213.
۱۱٫ Levy, S. (1959), “Symbols for sale”, Harvard Business Review, Vol. 37, July/August, pp. 117-24.
۱۲٫ McDonald, C. (1992), How Advertising Works – A Review of Current Thinking, NTC Publications, in association with the Advertising Association, Henley on Thames.
۱۳٫ Marguiles, W.P. (1977), “Make the most of your corporate identity”, Harvard Business Review, Vol. 55, No. 4, pp. 61-77.
۱۴٫ Martineau, P. (1958),”The personality of the retail store”, Harvard Business Review, Vol. 36, No. 1, pp. 47-55.
۱۵٫ Messenger, F.R. (1963), Industrial Advertising – planning, creating, evaluating and merchandising It More Effectively, McGraw-Hill, New York, NY.
۱۶٫ Noth, W. (1988), “The language of commodities: groundwork for semiotics of consumer goods”, International Journal of Research in Marketing, Vol. 4, pp. 173-86.
۱۷٫ Poiesz, T. (1989), “The image concept: its place in consumer psychology”, Journal of Economic Psychology, Vol. 10, pp. 457-72.
۱۸٫ Rossiter, J.R., Percy, L. and Percy, L. (1987), advertising and Promotional Management, McGraw-Hill, New York, NY.
۱۹٫ Spandler, R. (1987), “Make a Marque”, Marketing, July 30, pp. 20-1.
۲۰٫ Wells, A. (1989), “Branding, (part II), order out of chaos”, Marketing and Media Decisions, Vol. 24 No. 6, pp. 99-100.

ulp_version:
5.32
ulp_onload_mode:
default
ulp_onload_period:
5
ulp_onload_delay:
0
ulp_onload_close_delay:
0
ulp_onload_popup:
default
ulp_onload_popup_mobile:
default
ulp_onexit_mode:
default
ulp_onexit_period:
5
ulp_onexit_popup:
default
ulp_onexit_popup_mobile:
default
ulp_onscroll_popup:
default
ulp_onscroll_popup_mobile:
default
ulp_onscroll_mode:
default
ulp_onscroll_period:
5
ulp_onscroll_offset:
600
ulp_onidle_mode:
default
ulp_onidle_delay:
30
ulp_onidle_period:
5
ulp_onidle_popup:
default
ulp_onidle_popup_mobile:
default
slide_template:
default
restrict_roles:
intense_post_subtitle:
intense_post_single_template:
intense_featured_gallery:
intense_featured_image_type:
standard
intense_image_shadow:
intense_hover_effect_type:
intense_hover_effect:
0
intense_featured_audio_url:
intense_featured_video_type:
intense_featured_color:
blr_date:
2019-01-31

پاسخی بگذارید

دوست گرامی، شما می توانید در صورت تمایل مقالات خود را از طریق فرم مربوط، به آکادمی برند ایران ارسال نمایید تا پس از بررسی توسط تیم آکادمی برند، در سایت یا نشریه آکادمی یا هر دو منتشر شود.

 

<hr />

خانواده آکادمی برند ایران

این دوره بی شک یکی از بهترین دوره هایی بود که در طول این سال ها گذروندم. واقعا دم همه اساتید و بر و بچه های آکادمی برند گررم که این روزها و لحظه های فوق العاده رو رقم زدند

علیرضا امیری فلاح
شرکت کننده در دوره هفتم Brand MBA

حضور بنده در آکادمی برند ایران همواره برایم فراتر از حضور در یک مکتب درس و یادگیری بوده و صمیمیت ، دوستی و روابط ارزشمند انسانی برایم چنان پررنگ بوده که همه اساتید و اعضاء آن را خانواده خود می دانم و این مسافت را با شوق و عشق طی می کنم. آنچه بیش از هر چیز مجذوبم می نماید اینست که تمامی مفاهیم و مباحثی که در حوزه برندینگ به صورت تئوری و عملی در این مجموعه آموزش داده می شود، همگی به نوعی در عملکرد مجموعه و گوشه گوشه آن دیده می شود و به نحو موثری الگوسازی شده است ، خاطره سازی و تجربه مطلوب بسیارعالی در آکادمی برند ایران ایجاد می شود که ریشه در نگرش و اندیشه های بنیانگذار آن دکتر شهریار شفیعی و مدیریت لایق آن سرکار خانم مهندس قبایی دارد

کیانوش سیاح
شرکت کننده در دوره نهم Brand MBA

دوره های آکادمی برند ایران و خصوصا کارگاه های جناب دکتر شفیعی گرامی را به علاقمندان به خود شناسی و کسب و کار شدیدا توصیه می کنم

علی باقری
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

داشتن یه تجربه عالی کنار دوستانی که هر کدوم تو زمینه کاری خودشون بهترینن…
پیدا کردن دوستای فوق العاده خوبی که کنارشون خیلی چیزای جدید یاد گرفتم … مرسی از لحظه های قشنگ تو اکادمی با دوستان. خوب
مررسی از همتون …
مرسی از دوستان خوب آکادمی برند ایران
و مرسی از اساتید فوق العاده که هر لحظه ی این دوره ی عالی برام پر از یادگیری و تجربه بود

آیدا مستعلی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

تفاوت دنیای امروز با دهه های پیش تخصصی شدن هر بخش کارها و از طرفی انتخاب شدن و ماندن در بازار وابستگی شدید به این تخصصی شدن را دارد . مبحثی که امروزه بسیار پر اهمیت و دیده می شود برند و برند شخصی است ، نادیده گرفتن آن یعنی با چشم بسته در اتوبان راه رفتن است ! . آکادمی برند ایران دوره های کاربردی میان مدت و بلندمدت عالی به عنوان یک مرجع بنیانگذار برند سازی در ایران برگزار می نماید . بزرگترین مزیت مشارکت در دوره های مذکور جایگاه یابی موقعیت و برند خود و یا به عبارت دیگر اطلاع از وضعیت پرسنال برندینگ خود بوده و تغییر ذهنی معانی و تعاریف و تعابیری که از برند و برند سازی تا کنون داشته و تصمیم و گام بزرگ در احیای آن. از این رو آکادمی برند ایران مرکز و مرجع ظرفیت دهی عالی برای اعتبار دهی برند های ایرانی می باشد .

حسین زینی وند
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

آکادمی برند ایران مرکز آموزش برندینگ و تخصص در زمینه های تجاری بالاخره به یکی از اهدافم با شکرگزاری رسیدم و تونستم از کلام شیوا و عالی دکتر شهریار شفیعی هم مستفیض بشم. اینجا برای تمام اونهاییه که می خواهند در آرزو و هدفی که مربوط به برندسازی میشه پیروز و موفق باشند و آن را بسازند .

عاطفه اله بخشی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

این فرصت رو مغتنم می‌شمرم و از زحمات بی دریغ استاد ارجمندم دکتر شهریار شفیعی در تمام این سالها و در دوره MBA آکادمی برند ایران بینهایت سپاسگزاری میکنم. همینطور از محبت و توجه ویژه مدیریت آکادمی سرکار خانم مهندس قبایی نازنین بسیار تا بسیار ممنونم. از زحمات بی دریغ هم‌گروهی‌های نیک و خوبم در گروه ترسه هم بینهایت سپاسگزارم. و در نهایت ممنون از خانم مهندس قبایی و آقای دکتر شفیعی برای قرار دادن لوگوی دلانژ در میان لوگو برندهایی که از دل آکادمی برند ایران متولد شدند.

حمیدرضا زارعی
شرکت کننده در دوره پنجم Brand MBA

برند و برندسازی یعنی دکتر شفیعی و بس

سبحان میبدی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

در طی این سالهایی که به شدت و بسیار فشرده مشغول به یادگیری در دوره های مختلف بوده ام، هزینه های بسیار زیاد و قابل توجهی برای آموزش در حوزه های گوناگون پرداخت کرده ام، در کشورهای مختلف دوره های عجیب و غریب را گذرانده و شاگرد اساتید شهیر بین المللی بوده ام. ولی این را قاطعانه میگویم، در برابر این دوسال که در آکادمی برند ایران حضور دارم و افتخار شاگردی استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر شهریار شفیعی را داشته ام، تمامی آن دوره های ارزشمند فقط و فقط گذران وقت و تفریح و دورهمی هایی بیش نبوده اند. ما در مکتب ایشان درس عشق به ایران زمین، درس انسان بودن و انسانیت آموختیم، آموختیم چطور دنیا و مسائلش را از پنجره های متفاوت و جور دیگر با نگرشی انسانی ببینیم، یاد گرفتیم… و صدها نکته ارزشمند دیگر که هر یک ما را در مسیرمان به سمت هدف بزرگمان پایدارتر و راسختر نمود

امیر قراباغی
شرکت کننده در دوره دهم Brand MBA

آموختن، یعنی شروع یک روند برای “بالا بردن سطح استاندارد زندگیمون” که سرآغازش دست خود ما هست، ولی ادامه دادن این مسیر، به اون حسی بر می گرده که در کنار آموخته ها، کم کم معنای زندگی ما رو تغییر می ده و درک بهتری برای انتخاب هامون داشته باشیم، و برای تصمیم گیری هامون فقط خود را نبینیم، تا اثر “معنادار عمیق تری” از حس خودمون باقی بگذاریم… و من خوشحالم که با قرار گرفتن در مسیر گروه آکادمی برند و در کنار جناب آقای دکتر شفیعی راه خود را بیشتر از قبل پیدا کردم

لیدا حداد
شرکت کننده در دوره اول Brand MBA

از پدر گر قالب تن یافتیم  از معـلم جان روشن یافتیم ای معلم چون کنم توصیف تو  چون خدا مشکل توان تعریف تو
خداوند را سپاسدارم که من رو رهرو و شاگرد جناب آقای دکتر شهریار شفیعی قرارداد و چه خرسند هستم که نشان شیر شجاعت را از ایشان دریافت کردم و سپاس فراوان دارم از آکادمی برند ایران به ویژه سرکار خانم مهندس قبایی بابت مراسم فارق التحصیلی که همواره سعی بر انجام بهترین داشته اند و در این راه بسیار موفق بودند و چه زیبا بود قسم نامه‌ای که به نگارش جناب دکتر شفیعی بود و خواندیم باشد که شیر ایران زمین از ما فرزندانش خرسند باشد.

شروین رازی
شرکت کننده در دوره اول HoReCa

یک مربی کسی است که پتانسیل هایی را در شما میبیند که خود از آن نا آگاهید و شما را در راستای بروز و ظهور آن توانایی های درونی هدایت میکند. و به یک‌تعبیر ساده، یک جهان موازی چیزی نیست جز تصمیم به انتخاب یکی از گزینه هایی که در هر لحظه از زمان پیش روی ماست. انتخاب هایی گاه به نظر خیلی ساده که سرنوشت ما را برای ابد تغییر خواهد داد. حضور در آکادمی برند یکی از آن انتخاب های من بود. انتخابی که مرا به جهانی پر معنا، نغز و پرمغز منتقل نمود. از این بابت خودم را برای همیشه مدیون بنیان گذار، اساتید و همه دست اندرکاران این مجموعه محبوب میدانم.

رضا شکوری بختیار
شرکت کننده در دوره سوم Brand MBA

صمیمانه و با تمام قلبم سپاسگزار پروردگار برای سعادت حضور در جمع دوستان مهربان در آکادمی برند ایران هستم

من شاد ترین روزهام رو اینجا سپری کردم هم پر از اگاهی و هم پر از شادی مرسی از همگی.

نسرین محمودی نژاد
شرکت کننده در دوره هفتم Brand MBA

زندگی یعنی تکاپو

زندگی یعنی هیاهو

زندگی یعنی شب نو، روز نو، اندیشه نو

زندگی یعنی غم نو، حسرت نو، پیشه ی نو

زندگی بایست سرشار از تکان و تازگی باشد

زندگی بایست در پیچ و خم راهش ز الوان حوادث رنگ بپذیرد

زندگی بایست یکدم یک نفس حتی

زجنبش وانماند

آنچه که برام از همه بارز تر بود اصالت و ریشه بود دو اصل مهمی که در سیستم آموزشی کشورمون تا حد زیادی به فراموشی سپرده شده…
سپاسگزارم ار جناب آقای دکتر شهریار شفیعی که مقام استادی برازنده شون هست و حاصل 18 سال تلاش و تمرکز رو به ما شاگردانشون یاد دادن که البته مهمترین درسی که ازشون گرفتم اصیل بودن بود و بس.
سپاسگزارم از تیم حرفه ای که تشکیل دادن و حاصلش یه عالمه حس خوب رو به مخاطبانشون انتقال دادن.

ندا رئوفی
شرکت کننده در کارگاه برندسازی شخصی

دوره یک ساله BRAND MBA در آکادمی برند ایران به پایان رسید، اما این پایان ، آغازی است برای گروه ما که در یک سال گذشته لذت کار گروهی را آموختیم، اصل تمرکز بر پرورش در آکادمی برند یکی از بزرگترین تمایزات آکادمی با سایر مراکز آموزشی است، در پایان تشکر می کنم از دکتر شفیعی عزیز و دیگر اساتید گرامی آکادمی برند ایران که به ما آموختند که چگونه کار گروهی را به نحو احسن انجام دهیم و با تفکر استراتژیک به حل مسائل و مشکلات بپردازیم.

امیرحسین کریمی
شرکت کننده در دوره هفتم Brand MBA

دیروز پنجشنبه پانزدهم شهریور افتخار داشتم تا در مراسم دانش آموختگی مدیریت برند آکادمی برند ایران در کنار دوستان عزیزم و سرور گرامی جناب آقای دکتر شهریار شفیعی شرکت کنم. تجربه کم نظیر و زیبایی بود به ویژه برای من که فضای متفاوتی را با آنچه معمولا تجربه می کنم هدیه کرد و دریچه جدیدی را به مقوله برند باز کرد. در اثنای جلسه جمله جالبی را در خصوص برند آقای دکتر شاهین فاطمی مالک برند درسا مطرح کردند که نقل قول آن خالی از لطف نیست: “برند آیین زندگی است، یک منش زندگی و استایل زندگی است که ما با آن زندگی می کنیم”

مهدی مظفر
شرکت کننده در دوره پنجم Brand MBA

با کسانی دوست شو و معاشرت کن که مجبورت میکنن خودت رو بالا بکشی

مثل آکادمی برند

سپهر روستایی
شرکت کننده در دوره دوازدهم Brand MBA

يكي از مهمترين اتفاق هاي زندگيم اشنايي من با اكادمي برند ايران بود كه مسير جديدي رو براي زندگي كاري من نشون داد و تونستم به اميد خدا بعد از ٢ سال فارغ التحصيل بشم👨‍🎓👨‍🎓 واقعا خوشحالم كه در كنار دكتر شفيعي عزيز بنيانگذار اكادمي برند ايران شاگردي كردم و درسهايي زيادي ازشون ياد گرفتم🙏🏻🙏🏻 مهندس شكوري عزيز از استاداي عزيز اكادمي برند كه همواره در كنارم بودن و هميشه تونستم از تجربيات ايشون هم در زندگي كاري و هم زندگي شخصي استفاده كنم تشكر ميكنم و اميدوارم قسمت كوچكي از كمك ها و راهنمايي هاي ايشون رو جبران كنم 🌹🙏🏻🙏🏻 تشكر ويژه هم از مهندس قبايي عزيز مديريت اكادمي برند ايران كه هميشه زحمات ما در اكادمي برند بر گردن ايشون بوده و ممنونم ازشون براي برپايي همچين مراسم باشكوه 🌷🌷🙏🏻 و همچنين تشكر از تمام استاداي اكادمي كه در اين راه همراه ما بودن و از وجودشان استفاده كرديم

رضا گودرزی
شرکت کننده در دوره دوم HoReCa
بستن
*
*
پاسخ دهید: 5 + 3
به سیستم آموزش مجازی آکادمی برند خوش آمدید
دانش پذیر گرامی، به منظور آشنایی با نحوه استفاده از سیستم آموزش مجازی آکادمی برند، شما می توانید این دوره را به صورت کاملا رایگان و به شکل زیر اخذ کنید.
  • ابتدا از طریق قسمت عضویت/ورود در منوی بالا ثبت نام نمایید
  • از طریق همان قسمت وارد سایت شوید
  • تا اینجا شما 10 برندیورو هدیه دریافت کرده اید
  • از برندیورو های خود می توانید برای خرید دوره استفاده کنید
  • روی دکمه خرید این دوره کلیک نمایید
  • در صفحه تسویه حساب پرداخت از طریق برند یورو را انتخاب نمایید
  • شما با موفقیت این دوره را اخذ کرده اید
  ما این دوره را برای آشنایی شما با سیستم به صورت کاملا رایگان قرار داده ایم.
دوره مجازی اصول و مبانی موفقیت
Success Principles
اولین دوره آموزش مجازی آکادمی برند ایران هم اکنون روی سایت قرار دارد. شما می توانید آن را به صورت رایگان اخذ نمایید و بگذرانید.
جزو اولین نفراتی باشید که این دوره را می گذرانند.
اخذ این دوره کاملا رایگان است.
دوره اصول و مبانی موفقیت